ESCOLA DE PETANCA

ESCOLA DE PETANCA

És un dels reptes d´aquest any 2021, posar en marxa la futura ESCOLA DEL PETANCA SANTS, formar els més petits i joves . Des de l'escola del Petanca Sants, volem fomentar actituds, valors, hàbits ... que l'ajudaran davant de molts altres àmbits de la vida. L'escola dóna resposta a les diferents motivacions i inquietuds dels alumnes, desde la vessant més recreativa fins a la més competitiva.